Tarief / kosten


In alle zaken wordt gewerkt op basis van een uurtarief. Sinds 01-01-08 moet er BTW worden geheven over alle verrichtingen welke dus ook doorberekend moeten worden.

Een Medisch Haalbaarheid Onderzoek wordt gesubsidieerd door de Raad voor Rechtsbijstand. De subsidie is voor een antwoord op de vraag naar een kans op resultaat in een aansprakelijkheidstelling, voorkomend uit een verrichte medische handeling met een andere dan verwachte uitkomst.  

De medisch adviseurs van MabW  zijn bereid om medewerking te verlenen aan het verkrijgen van deze subsidie voor uw cliënt, maar kunnen niet  adviseren voor het  bedrag  van de huidige ter beschikking gestelde subsidie.

De inschatting of het betreffende medisch handelen verwijtbaar is met als maatstaf  “een redelijk bekwaam en redelijk handelend”  beroepsgenoot wordt vaak vergezeld van een aantal specifiekere vragen. De verleende subsidie is vrijwel nooit toereikend om de honorering van beantwoording van alle  levende vragen en discussiepunten van vaak complexe behandeltrajecten  en de dossiervorming daarvan te kunnen bekostigen  en zeker discussiepunten kunnen niet voor dit eenmalige subsidietarief  in behandeling worden genomen.

Wilt u toch een analyse van mogelijk verwijtbaar medisch handelen vraagt u dan een offerte aan.

Schellerbergweg 27A
8017 BM Zwolle
tel.:  038 - 4604971 
fax: 038 - 460 4972
info@mabwolthuis.nl
Delta Webdesign