Het Medisch AdviesBureau


Het Medisch Adviesbureau is per 01-05-1998 opgericht door J. Wolthuis. Vanaf het begin stonden onafhankelijkheid en een goede kwaliteit van de adviezen hoog in het vaandel alsmede ook het bieden van continuïteit.

Het bureau is gevestigd te Zwolle. Het secretariaat maar ook alle andere algemene kantoorzaken worden geleid door mw. M.C. Wolthuis-Janssen. Zij is vanaf het begin betrokken bij de oprichting en opbouw van het kantoor en is de spil in ons kantoor waar het gaat om een efficiënte en vlotte gang van zaken.

Het onverwachte, te vroege en verdrietige overlijden van oprichter medisch adviseur J. Wolthuis in oktober van 2016 heeft een geleid tot een noodzakelijke samenwerking om continuïteit, zorg en o.a. archiefplicht van MabW te kunnen waarborgen. Het voortbestaan van MabW is verzekerd nu medisch adviseurs van LC het dossier beheer verzorgen en desgewenst voor vervolgadviezen in lopende dossiers kunnen worden ingeschakeld. Ook de eerdere ondersteuning bestaande uit drs. D. Sok, drs. H. Emens , gaan door met het leveren van een bijdrage aan de voortgang in dossierbehandeling. Tevens zijn nog enkele externe artsen ingeschakeld voor advisering.

De teamleden, die nu vanuit Lechnerconsult zijn samengesteld, bestaan uit de volgende leden;

  • D. van Arkel, verzekeringsarts, RGA, medisch adviseur,
  • A. van der Toorn, bedrijfsarts, medisch adviseur
  • G. Knikman, verzekeringsarts, medisch adviseur

Tevens worden enkele artsen met diverse achtergronden (huisarts, internist, forensisch arts) als medisch adviseur ingeschakeld naar behoefte.

Het office management van MabW wordt gevoerd door mw. ir. M.C. Wolthuis – Janssen.

Het medisch adviesbureau is een stabiel geheel hetgeen wij niet zien als een vanzelfsprekende zaak; Dit is het resultaat van een jarenlange inzet van alle medewerkers maar ook van een in wezen continue evaluatie van de uitgebrachte adviezen en onze werkwijze door onze opdrachtgevers als ook door de ongevalsslachtoffers en wederpartijen. We zien dat als een blijk van vertrouwen en worden hierdoor gestimuleerd in het voortzetten van de huidige formule.

Schellerbergweg 27A
8017 BM Zwolle
tel.:  038 - 4604971 
fax: 038 - 460 4972
info@mabwolthuis.nl
Delta Webdesign